Daily Archive: September 9, 2016

0

Kolki i inne koszmary

Każdy rodzic wie dokładnie co kolka oznacza. Jeśli jakimś cudem nie wiesz co to jest śpieszę z wyjaśnieniem. Kolka to niekontrolowany, napadowy i trudny do ukojenia płacz u zdrowego niemowlaka. Niestety jest to bardzo...

11

Colic and other nightmares

Every parents know exactly what colic means. If by some Miracle you don’t know what it is I hasten to explain it. Colic is uncontrollable, excessive, frequent crying in an otherwise healthy baby. It’s...